BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔ HỖ TRỢ

TỔ HỖ TRỢ THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm của tất cả các tổ chức I-VAN)

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I Văn phòng BHXH tỉnh An Giang
1 Dương Văn Luyên TP.CNTT (Tổ trưởng) 02963.855.131
2 Nguyễn Minh Hậu Nhân viên - P.CNTT
3 Nguyễn Trần Huỳnh Chuyên viên Thu 02963.980.800
4 Lý Hồ Huỳnh Lê Chuyên viên Thu
II BHXH các huyện, thị xã, thành phố
1 BHXH TP. Long Xuyên
1.1 Trịnh Thái Dương PGĐ - Tổ trưởng 02963.936.009
1.2 Nguyễn Thị Kim Phe Tổng hợp Thu 02963.957.633
1.3 Đặng Thái Ất Chuyên viên phụ trách CNTT
2 BHXH TP. Châu Đốc
2.1 Thái Minh Trung PGĐ - Tổ trưởng 02962.212.723
2.2 Đặng Công Luận Tổng hợp Thu
2.3 Trần Chí Thành Chuyên viên phụ trách CNTT
3 BHXH Thị xã Tân Châu
3.1 Lê Hoài Nam PGĐ - Tổ trưởng 02963.823.228
3.2 Nguyễn Thanh Phúc Tổng hợp Thu
3.3 Nguyễn Thọ Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.530.976
4 BHXH huyện An Phú
4.1 Nguyễn Văn Nên PGĐ - Tổ trưởng 02963.511.660
4.2 Lâm Ngọc Diệu Tổng hợp Thu
4.3 Phan Bảo Duy Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.512.429
5 BHXH huyện Phú Tân
5.1 Nguyễn Hữu Triết PGĐ - Tổ trưởng 02963.827.418
5.2 Trần Thị Mai Trinh Tổng hợp Thu 02963.585.310
5.3 Nguyễn Cao Thanh Bình Chuyên viên phụ trách CNTT
6 BHXH huyện Châu Phú
6.1 Lê Minh Đức PGĐ - Tổ trưởng 02963.688.541
6.2 Nguyễn Quốc Bình Tổng hợp Thu
6.3 Nguyễn Văn Hậu Chuyên viên phụ trách CNTT
7 BHXH huyện Tịnh Biên
7.1 Bùi Hồng Tràng PGĐ - Tổ trưởng 02963.875.366
7.2 Trần Thành Đạt Tổng hợp Thu
7.3 Lại Thị Thanh Tuyền Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.740.982
8 BHXH huyện Tri Tôn
8.1 Nguyễn Quốc Khánh PGĐ - Tổ trưởng 02963.707.484
8,2 Trương Thị Như Huỳnh Tổng hợp Thu 02963.874.479
8.3 Nguyễn Quốc Khánh Chuyên viên phụ trách CNTT
9 BHXH huyện Chợ Mới
9.1 Lê Ngọc Lam PGĐ - Tổ trưởng 02963.883.074
9.2 Trương Thiện Vĩnh Tổng hợp Thu
9.3 Phan Vĩnh Thái Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.611.450
10 BHXH huyện Châu Thành
10.1 Phan Thị Hai PGĐ - Tổ trưởng 02963.836.058
10.2 Nguyễn Tuấn Anh Tổng hợp Thu
10.3 Bùi Quốc Việt Chuyên viên phụ trách CNTT
11 BHXH huyện Thoại Sơn
11.1 Ngô Chí Tâm PGĐ - Tổ trưởng 02963.712.927
11.2 Nguyễn Thị Kim Nguyên Tổng hợp Thu
11.3 Ngô Thái Phong Chuyên viên phụ trách CNTT 02963.879.019

 

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo