BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔ HỖ TRỢ

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIỄN THÔNG AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm VNPT-BHXH của VNPT)

STT Họ tên Chức danh Đơn vị SĐT
1 Hồ Thị Thắm Trưởng phòng BHDN P. KH TC-DN 0919849000
2 Phan Thị Thu Thủy Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0919271222
3 Phan Kiến Trúc Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0913877670
4 Cao Phạm Minh Thư Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0914679879
5 Nguyễn Thị Diễm Phúc Chuyên viên Kinh doanh P. KH TC-DN 0911441626
6 Dương Thị Vũ Sáng CTV Kinh doanh P. KH TC-DN 09163114115
7 Nguyễn Ngọc Nhân Giám đốc P. BHKV  Long Xuyên 0919140999
8 Trần Nguyễn Giám đốc P. BHKV  Tri Tôn 0914251423
9 Nguyễn Thanh Việt Giám đốc P. BHKV  Thoại Sơn 0918527725
10 Phan Văn Phương Giám đốc P. BHKV  Tịnh Biên 0918951951
11 Lê Thịnh Vượng Giám đốc P. BHKV  Châu Phú 0918573232
12 Nguyễn Trung Hưng Giám đốc P. BHKV Châu Thành 0918151536
13 Huỳnh Văn Bình Giám đốc P. BHKV Phú Tân 0918027900
14 Nguyễn Hoài Thanh Giám đốc P. BHKV Chợ Mới 0918084800
15 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc P. BHKV Châu Đốc 0918213141
16 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc P. BHKV An Phú 0918286566
17 Nguyễn Văn Bằng Giám đốc P. BHKV Tân Châu 0917224229

 

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo