BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔ HỖ TRỢ

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIỄN THÔNG AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm VNPT-BHXH của VNPT)

STT Họ tên Chức danh Đơn vị SĐT
1 Hồ Thị Thắm Trưởng phòng BHDN P. KH TC-DN 0919849000
2 Phan Thị Thu Thủy Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0919271222
3 Phan Kiến Trúc Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0913877670
4 Cao Phạm Minh Thư Chuyên viên kinh doanh P. KH TC-DN 0914679879
5 Nguyễn Thị Diễm Phúc Chuyên viên Kinh doanh P. KH TC-DN 0911441626
6 Dương Thị Vũ Sáng CTV Kinh doanh P. KH TC-DN 09163114115
7 Nguyễn Ngọc Nhân Giám đốc P. BHKV  Long Xuyên 0919140999
8 Trần Nguyễn Giám đốc P. BHKV  Tri Tôn 0914251423
9 Nguyễn Thanh Việt Giám đốc P. BHKV  Thoại Sơn 0918527725
10 Phan Văn Phương Giám đốc P. BHKV  Tịnh Biên 0918951951
11 Lê Thịnh Vượng Giám đốc P. BHKV  Châu Phú 0918573232
12 Nguyễn Trung Hưng Giám đốc P. BHKV Châu Thành 0918151536
13 Huỳnh Văn Bình Giám đốc P. BHKV Phú Tân 0918027900
14 Nguyễn Hoài Thanh Giám đốc P. BHKV Chợ Mới 0918084800
15 Nguyễn Hoàng Hải Giám đốc P. BHKV Châu Đốc 0918213141
16 Nguyễn Văn Thanh Giám đốc P. BHKV An Phú 0918286566
17 Nguyễn Văn Bằng Giám đốc P. BHKV Tân Châu 0917224229

 

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo