BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔ HỖ TRỢ

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIETTEL AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm V-BHXH CỦA VIETTEL)

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I VIETTEL AN GIANG  - PHÒNG KHDN VÀ TỔ CHỨC
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 0987.87.44.55
2 Nguyễn Việt Hải Kỹ thuật 0973.369.555
3 Đoàn Văn Phi Kỹ thuật 0975.719.764
II VIETTEL HUYỆN/THỊ/THÀNH
1 Viettel Long Xuyên
1.1 Trần Nguyên Vũ Chuyên Viên 0989.28.18.28
1.2 Huỳnh Thế Sơn Chuyên Viên 0985.0000.84
2 Viettel Châu Thành
2.1 Nguyễn Thứ Lễ Chuyên Viên 0988.119.110
3 Viettel Châu Phú
3.1 Phan Nhựt Linh Chuyên Viên 0985.188.388
4 Viettel Châu Đốc
4.1 Huỳnh Khải Phát Chuyên Viên 0989.79.89.79
5 Viettel An Phú
5.1 Lê Bảo Quân Chuyên Viên 0967.917.917
6 Viettel Tân Châu
6.1 Đinh Trung Kiên Chuyên Viên 0987.97.38.39
7 Viettel Phú Tân
7.1 Lâm Kinh Luật Chuyên Viên 0963.82.12.12
8 Viettel Chợ Mới
8.1 Diệp Phương Thanh Chuyên Viên 0967.847.847
9 Viettel Thoại Sơn
9.1 Bùi Vũ Trần Phú Chuyên Viên 0987.192.798
10 Viettel Tri Tôn
10.1 Trần Quang Thái Chuyên Viên 0971.7777.24
11 Viettel Tịnh Biên
11.1 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Chuyên Viên 0968.65.96.96

 

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo