BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > TỔ HỖ TRỢ

TỔ HỖ TRỢ THUỘC VIETTEL AN GIANG

(Hỗ trợ kê khai từ phần mềm V-BHXH CỦA VIETTEL)

STT Đơn vị - cá nhân Chức danh Điện thoại liên hệ
I VIETTEL AN GIANG  - PHÒNG KHDN VÀ TỔ CHỨC
1 Nguyễn Quốc Khánh Trưởng phòng 0987.87.44.55
2 Nguyễn Việt Hải Kỹ thuật 0973.369.555
3 Đoàn Văn Phi Kỹ thuật 0975.719.764
II VIETTEL HUYỆN/THỊ/THÀNH
1 Viettel Long Xuyên
1.1 Trần Nguyên Vũ Chuyên Viên 0989.28.18.28
1.2 Huỳnh Thế Sơn Chuyên Viên 0985.0000.84
2 Viettel Châu Thành
2.1 Nguyễn Thứ Lễ Chuyên Viên 0988.119.110
3 Viettel Châu Phú
3.1 Phan Nhựt Linh Chuyên Viên 0985.188.388
4 Viettel Châu Đốc
4.1 Huỳnh Khải Phát Chuyên Viên 0989.79.89.79
5 Viettel An Phú
5.1 Lê Bảo Quân Chuyên Viên 0967.917.917
6 Viettel Tân Châu
6.1 Đinh Trung Kiên Chuyên Viên 0987.97.38.39
7 Viettel Phú Tân
7.1 Lâm Kinh Luật Chuyên Viên 0963.82.12.12
8 Viettel Chợ Mới
8.1 Diệp Phương Thanh Chuyên Viên 0967.847.847
9 Viettel Thoại Sơn
9.1 Bùi Vũ Trần Phú Chuyên Viên 0987.192.798
10 Viettel Tri Tôn
10.1 Trần Quang Thái Chuyên Viên 0971.7777.24
11 Viettel Tịnh Biên
11.1 Nguyễn Thị Thúy Ngọc Chuyên Viên 0968.65.96.96

 

VĂN BẢN MỚI
1 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Nghĩa (Lần đầu)
2 V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế
3 Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4 Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng
5 Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ
6 Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.
7 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
8 Quyết định số 166/QD-BHXH ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.
9 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
10 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo