Chào mừng bạn đến với website Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang ◘ Đường dây nóng - Điện thoại: 076.3912.456 - Email: duongdaynongbhxhag@gmail.com
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập: 4495751
  • Đang online: 4
GIỚI THIỆU > TỔNG QUAN
BAN LÃNH ĐẠO

1. Đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh:

       Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Bảo hiểm xã hội tỉnh, theo chức năng, nhiệm vụ được BHXH Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

- Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật; kế hoạch tài chính; kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân, công nghệ thông tin và tuyên truyền.

Kiêm nhiệm các chức danh: Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng Xét tuyển, nâng ngạch, nâng lương; Phó Chủ tịch Hội đồng Giám định y khoa; Thành viên Tổ Tư vấn an sinh xã hội; Thường trực Chỉ đạo công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trực tiếp chỉ đạo các Phòng: Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính; Kiểm tra và Công nghệ thông tin.

2. Đồng chí Diệp Thành Bu, Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

         Phụ trách các lĩnh vực:

- Hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban "Vì sự tiến bộ phụ nữ” cơ quan.

Trực tiếp phụ trách Phòng Giám định bảo hiểm y tế.

3. Đồng chí Nguyễn Thị Tím, Phó giám đốc BHXH tỉnh:

         Phụ trách các lĩnh vực:

- Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, quản lý lưu trữ hồ sơ, chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, văn phòng.

Kiêm nhiệm chức danh: Thường trực chỉ đạo công tác cải cách hành chính; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; Trưởng ban Biên tập Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh.

Trực tiếp phụ trách các Phòng: Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính; Chế độ bảo hiểm xã hội và Văn phòng.

4. Đồng chí Cù Minh Phước, Phó Giám đốc BHXH tỉnh:

          Phụ trách các lĩnh vực:

- Công tác khai thác phát triển đổi tượng, thu hồi nợ đọng; quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

- Trực tiếp chỉ đạo các Phòng: Quản lý thu; Khai thác và thu nợ; cấp sổ, thẻ.

VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM
VĂN BẢN UBND TỈNH
VĂN BẢN BHXH TỈNH
Lên đầu trang