BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Hoàn thiện cấp mã số bảo hiểm xã hội cấp đổi thẻ cho người tham gia BHYT

Ngày đăng: 05/03/2018. Lượt xem: 257
Nhằm thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu tập trung toàn quốc, kết nối liên thông dữ liệu hộ gia đình và bộ công cụ quản lý thu, sổ thẻ, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thông qua mã số bảo hiểm xã hội được cấp duy nhất cho người tham gia. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện việc cấp mã số bảo hiểm xã hội cho 100% người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH cho 100% người tham gia bảo hiểm y tế trước ngày 31/3/2018. Đồng thời cập nhật, bổ sung, điều chỉnh thông tin trên tờ khai TK1-TS của người tham gia bảo hiểm y tế vào phần mềm quản lý, điều chuyển các nhân khẩu về đúng với hộ khẩu, giảm số hộ có một nhân khẩu và nhiều nhân khẩu do cấp mã số đồng loạt trước đây, thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2018.

BHXH tỉnh quyết liệt thực hiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai việc rà soát cơ sở dữ liệu hộ gia đình, xóa bỏ các hộ gia đình không có nhân khẩu, các nhân khẩu trùng 04 tiêu chí chưa được đồng bộ, các nhân khẩu thừa.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phân công rõ trách nhiệm từng đơn vị; phối hợp thật tốt và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, yêu cầu đề ra; đồng thời phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa và tăng cường tính trách nhiệm với dữ liệu của người tham gia trước khi in thẻ bảo hiểm y tế theo mã số bảo hiểm xã hội, không để tình trạng cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do sai thông tin cá nhân, ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người tham gia./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
2 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
3 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
4 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
5 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
6 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
7 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
8 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
9 Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
10 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo