BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm việc tại An Giang

Ngày đăng: 12/03/2018. Lượt xem: 486
Ngày 12/3/2018, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, Đoàn Thanh tra chuyên ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức họp công bố Quyết định số 291/QĐ-BHXH ngày 27/02/2018 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang.

Đoàn Thanh tra gồm 08 thành viên do bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam làm Trưởng đoàn sẽ làm việc với 13 đơn vị được thanh tra, kiểm tra tại An Giang trong khoảng thời gian từ ngày 12/3/2018 đến ngày 28/3/2018.

Tham dự buổi công bố Quyết định có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng đại diện 12 đơn vị được thanh tra theo Quyết định 291/QĐ-BHXH ngày 27/02/2018.

Theo đó, Đoàn Thanh tra BHXH Việt Nam có nhiệm vụ xem xét, thanh tra chuyên ngành về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế tại các đơn vị sử dụng lao động; kiểm tra công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; việc giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, bảo hiểm thất nghiệp; việc thực hiện chính sách BHYT; giám định, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh và kiểm tra công tác quản lý tài chính, công tác thanh tra - kiểm tra của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra BHXH Việt Nam công bố Quyết định thanh tra

Phát biểu tại buổi công bố Quyết định, bà Hoàng Thị Kim Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra BHXH Việt Nam ghi nhận sự phối hợp bước đầu của các đơn vị; đồng thời đề nghị các đơn vị sớm bổ sung, hoàn thiện báo cáo trong quá trình Đoàn Thanh tra làm việc trực tiếp tại đơn vị. Căn cứ nhiệm vụ được giao, Kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt và số lượng thành viên, Đoàn Thanh tra thông báo lịch làm việc với các đơn vị; trong quá trình làm việc Đoàn sẽ cố gắng thực hiện nhiệm vụ một cách thuận lợi nhất cho các đơn vị, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị được thanh tra.

Các đơn vị được thanh tra phát biểu tại buổi công bố Quyết định

Trong buổi công bố Quyết định, các đơn vị được thanh tra thống nhất chấp hành Quyết định và nêu báo cáo đánh giá, đề xuất một số kiến nghị đến Đoàn Thanh tra. 

Ông Vũ Hoàng Cương, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2017

Thay mặt Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang, với tư cách là đơn vị được thanh tra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017; đồng thời mong muốn 12 đơn vị còn lại sẽ cùng với Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp tạo điều kiện cho Đoàn làm việc, cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian Đoàn tiến hành thanh tra, bảo đảm tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 V/v điều chỉnh thành viên và Quy chế hoạt động của Tổ Khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế từ dữ liệu cơ quan Thuế cung cấp.
2 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
3 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
4 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
5 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
6 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
7 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
8 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
9 Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
10 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo