BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Đảng bộ BHXH An Giang chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ

Ngày đăng: 14/09/2018. Lượt xem: 139

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ BHXH tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Theo đó, trong nữa nhiệm kỳ qua Đảng bộ BHXH tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đảng bộ đã đề ra. Cụ thể, số người tham gia BHXH: Toàn tỉnh có 108.365 người,  chiếm gần 30% lực lượng lao động làm việc khu vực  phi nông nghiệp trên địa bàn (khoảng 10% lao động). Trong đó: tham gia BHXH bắt buộc: 102.609 người, chiếm 97,32%; tham gia BHXH tự nguyện 5.756 người, chiếm 70,38%; có 96.264 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97,36% lực lượng lao động tham gia BHXH. Toàn tỉnh có 1.629.186 người tham gia BHYT, đạt độ bao phủ BHYT 75,21% dân số trên địa bàn tỉnh; đảm bảo quyền lợi cho đối tượng đi KCB BHYT. Ngoài ra, các mặt công tác khác cũng đều đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Theo đánh giá của Đảng ủy BHXH tỉnh, trong năm 2016 - 2017, có 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; các mục tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay Đảng bộ luôn được công nhận “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”. Công tác phát triển Đảng luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo, kịp thời phát hiện những quần chúng ưu tú, bồi dưỡng, rèn luyện để kết nạp vào hàng ngũ của Đảng (Nghị quyết trong nhiệm kỳ kết nạp từ 8 - 10 đảng viên).

Đảng bộ cơ sở, có 04 chi bộ trực thuộc cơ cấu 11 phòng nghiệp vụ, đồng bộ, thống nhất phù hợp với những tổ chức cơ sở đảng có tính đặc thù, tạo sự thống nhất chung, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng Chi bộ có 03 Chi ủy viên (Bí thư, Phó Bí thư và Chi ủy viên).

Bên cạnh đó, Đảng bộ đã lãnh đạo làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tổ chức thực hiện tốt Quy chế Dân chủ và phong trào Thi đua "Dân vận khéo"; thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, không để sai sót xảy ra. Hàng năm, Đảng ủy thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên...

Ông Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Vũ Hoàng Cương, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu mỗi cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu chính trị của ngành; đồng thời đề nghị, Đảng bộ BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng; duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, đảng viên. Các chi bộ duy trì sinh hoạt nghiêm theo quy định. Nâng cao tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên trong thực thi nhiệm vụ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

    Bích Thúy

 

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
3 V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.
4 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Go-Ixe An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH ORIENTAL GARMENT An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bảo Trang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thiên Tân 1.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phúc Tâm Lợi.
10 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường Mầm non Học viện Hoa Kỳ.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo