BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

An Giang: Duy trì tính bền vững BHYT tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng: 14/09/2018. Lượt xem: 85

Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Quí Hân, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia với Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, lãnh đạo Ban Phong trào - Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thành phần tiếp và làm việc với Đoàn có lãnh đạo Ủy ban nhân dân; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bảo hiểm xã hội; Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố và lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ, Trạm Y tế, cán bộ phụ trách y tế các xã, phường.

Giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 1980/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 với 19 tiêu chí, trong đó có tiêu chí 15.1 về xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có tỷ lệ người dân tham gia BHYT phải đạt ≥85%.

Xác định việc phát triển đối tượng tham gia BHYT là cơ sở để thực hiện tốt chế độ, chính sách BHYT cho nhân dân, góp phần thực hiện lộ trình BHYT toàn dân, đảm bảo an sinh xã hội. Trong những năm qua, Đảng ủy, UBND các xã, phường đã tập trung chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã về chính sách BHYT. Nhiều giải pháp về phát triển đối tượng tham gia BHYT đã được UBND các xã, phường thực hiện. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, tại một số xã đã đạt chuẩn nông thôn mới những năm trước đây (từ 2017 trở về trước) tỷ lệ người dân tham gia BHYT không ổn định, giảm sút và thiếu tính bền vững. Có rất nhiều nguyên nhân nhưng nguyên nhân chính vẫn là ý thức người dân chưa thấy hết được tính thiết thực, lợi ích mà chính sách BHYT đem lại, phần do kinh tế eo hẹp nên ngần ngại, do dự chưa tham gia, hoặc tham gia nhưng thấy không ốm đau gì lại thôi... một số địa phương, cấp ủy, chính quyền thiếu sát sao trong việc duy trì, nâng cao tiêu chí tỷ lệ người dân tham gia BHYT. Xã Phú Lâm, huyện Phú Tân là một ví dụ. Năm 2017, xã Phú Lâm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới với tỷ lệ 87,71% dân số tham gia BHYT nhưng sau đạt chuẩn và tính đến thời điểm cuối tháng 8/2018 giảm còn 85,85% dân số tham gia BHYT.

Theo nhiều địa phương, đối với những xã đã đạt chuẩn nông thôn mới để duy trì, nâng cao chất lượng và giữ vững tỷ lệ tham gia BHYT được xem là tiêu chí khó bền vững và khó duy trì so với các tiêu chí khác, bởi lẽ, nhiều xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, việc trích ngân sách hỗ trợ, hay huy động sự ủng hộ từ các nguồn chắc chắn không lặp lại khiến tỷ lệ người dân tham gia BHYT tụt giảm là việc khó tránh khỏi.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quí Hân, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh nhấn mạnh các xã cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và cụ thể, phù hợp với từng nhóm đối tượng cần tuyên truyền, vận động. Trong đó, giải pháp chính và trọng tâm nhất vẫn là các cấp ủy đảng, chính quyền, trong đó nhân viên Đại lý thu là lực lượng nòng cốt, đoàn thể và các ngành phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị, cần sự vào cuộc đồng bộ để tuyên truyền, vận động đến tận người dân. Coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và phải kiên trì để người dân hiểu và tự giác tham gia BHYT. Đối với cơ quan BHXH cấp huyện cần tiếp tục tích cực trong công tác tham mưu, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện để duy trì, phát triển đối tượng tham gia BHYT một cách bền vững. Bên cạnh đó, ngành Y tế cũng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh ở các tuyến, nhất là tuyến cơ sở, đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, đặc biệt là chất lượng khám, chữa bệnh BHYT để tạo niềm tin và thu hút đông đảo người dân tham gia BHYT./.

Bích Thúy

 

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
3 V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.
4 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Go-Ixe An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH ORIENTAL GARMENT An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bảo Trang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thiên Tân 1.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phúc Tâm Lợi.
10 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường Mầm non Học viện Hoa Kỳ.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo