BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Hơn 700 công nhân lao động được tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng: 18/09/2018. Lượt xem: 130

Công tác thông tin tuyên truyền có vai trò hết sức quan trọng trong việc đưa chính sách BHXH, BHYT, BHTN đi vào cuộc sống, nhất là đội ngũ cán bộ Công đoàn và công nhân, viên chức, người lao động. Từ đó Công đoàn, người lao động có ý thức tham gia cũng như kiểm tra, giám sát đơn vị sử dụng lao động trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho mình, góp phần bảo vệ quyền lợi trong việc tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Buổi tuyên truyền tại Cty TNHH May Mặc Lu An

Tại buổi tuyên truyền, đoàn viên và công nhân lao động đã được các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT như: Mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, tăng mức trợ cấp ốm đau, bổ sung chế độ thai sản, điều chỉnh chế độ hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần; quy định bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình, tăng quyền lợi và mức hưởng, mở thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, những điều kiện để hưởng quyền lợi khi tham gia BHYT 5 năm liên tục, thông tin về tăng viện phí… Những vấn đề được người lao động quan tâm nhiều nhất là: Chế độ hưởng bảo hiểm xã hội khi người lao động nghỉ thai sản, ốm đau; tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; thủ tục hưởng BHYT khi chuyển viện; điều chỉnh chế độ hưu trí từ 01/01/2018 trở đi... Bên cạnh đó, đoàn viên, người lao động còn được tư vấn pháp luật trực tiếp và được giải đáp nhiều ý kiến liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN liên quan đến người lao động…

Thông qua buổi tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN đã làm thay đổi nhận thức của đơn vị, doanh nghiệp góp phần tăng số người tham gia, giảm tỷ lệ nợ đọng BHXH, đẩy nhanh mục tiêu BHXH cho người lao động và BHYT toàn dân./.

Bích Thúy

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
3 V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.
4 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Go-Ixe An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH ORIENTAL GARMENT An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bảo Trang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thiên Tân 1.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phúc Tâm Lợi.
10 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường Mầm non Học viện Hoa Kỳ.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo