BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Ngày đăng: 15/10/2018. Lượt xem: 133

Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc, Trưởng Phó phòng phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh; Giám đốc và các Phó Giám đốc và Tổ trưởng các tổ nghiệp vụ thuộc BHXH các huyện, thị, thành phố.

Toàn cảnh Hội nghị

Chín tháng đầu năm 2018, BHXH tỉnh An Giang đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáng chú ý là tổng số thu BHXH, BHTN, BHYT là 2.189.076 triệu đồng, tăng 380.388 triệu đồng so với cùng kỳ 2017, đạt 73,62% kế hoạch, cao hơn tiến độ BHXH Việt Nam quy định 2,52%. Tính đến ngày 30/9/2018, số người tham gia BHYT có 1.628.048 người, đạt 89,92% kế hoạch, chiếm 75,16% dân số; tổng số tiền nợ là 87.125 triệu đồng, chiếm 2,93% chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao. Thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được 104.292/104.322 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,97%; trong tháng 3/2018 đã thực hiện hoàn thành công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đạt 100% kế hoạch.

Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định: Trong 09 tháng đầu năm 2018, giải quyết cho 35.656 lượt người với tổng số tiền 460.575 triệu đồng.Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Để thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHYT, hoàn thành độ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao, đồng thời ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2018), Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ra quân thực hiện công tác tuyên truyền, tư vấn và phát hành thẻ BHYT lưu động tại các địa bàn dân cư. Kết quả, từ ngày 28/4/2018 đến ngày 30/9/2018, toàn tỉnh tổ chức 363 cuộc tuyên truyền, vận động được 37.516 người tham gia BHYT (trong đó thẻ tăng mới là 16.472 và thẻ đáo hạn là 21.044) cấp đổi 2.809 thẻ BHYT cho người dân, thu hút 33.079 người tham dự. Mô hình này đã mang lại hiệu quả tích cực, nhận được sự đồng tình ủng hộ của chính quyền địa phương và người dân trong tỉnh; ttrung bình mỗi cuộc có hơn 100 người dự và khi đến dự thì cứ 01 người dự thì mua được gần 1,2 thẻ mới (tức là không chỉ mua thẻ cho người đến dự mà còn mua cho thành viên trong hộ gia đình của họ). Riêng huyện Thoại Sơn và Chợ Mới: 03 ấp có số dân tham gia BHYT đạt gần 100% nên đề nghị thành lập mô hình ấp BHYT toàn dân.

Đ/c Lê Chí Thành, Giám đốc BHXH huyện Châu Thành báo cáo tham luận

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, độ bao phủ BHYT, thu và xử lý nợ đọng, công tác cải cách thủ tục hành chính, vấn đề gia tăng chi phí KCB… Những vướng mắc của BHXH các huyện, thị, thành phố được lãnh đạo BHXH tỉnh và các phòng nghiệp vụ giải đáp cụ thể.

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Để hoàn thành hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương chỉ đạo, trong 03 tháng cuối năm các đơn vị trực thuộc cần tập trung quyết liệt, bám sát tình hình và triển khai các giải pháp thật cụ thể. Trong đó, thường xuyên báo cáo tham mưu Cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn; theo dõi, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, tham mưu đề xuất kịp thời các giải pháp đảm bảo thực hiện đạt được hệ thống các chỉ tiêu; tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra đối với các cơ sở KCB BHYT, hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; quản lý an toàn quỹ BHYT; tăng cường phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các biện pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân; thực hiện nghiêm Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống Bảo hiểm xã hội, toàn Ngành nỗ lực, quyết tâm thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Đ/c Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh trao giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, Giám đốc BHXH tỉnh đã tặng giấy khen cho 03 tập thể và 33 cá nhân đã tích cực sáng tạo trong đợt cao điểm tuyên truyền, vận động phát hành thẻ BHYT lưu động năm 2018./.

Bích Thúy

 

 

 

 

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
2 Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
3 V/v ban hành Quy trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang.
4 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần Công nghệ Go-Ixe An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH ORIENTAL GARMENT An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Thuận An.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Bảo Trang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thiên Tân 1.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phúc Tâm Lợi.
10 Kết luận Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế;kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Trường Mầm non Học viện Hoa Kỳ.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo