BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

BHXH tỉnh An Giang tập trung, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2018

Ngày đăng: 23/11/2018. Lượt xem: 147
Chiều ngày 22/11, BHXH tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2018. Đồng chí Vũ Hoàng Cương, Giám đốc BHXH tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và Phó Giám đốc BHXH các huyện, thị, thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, tính đến ngày 19/11/2018, tổng số người tham gia BHXH là 109.885 người (trong đó, BHXH bắt buộc 105.492 người, đạt 100,06% chỉ tiêu, tăng 8.641 người so với cùng kỳ năm 2017; BHXH tự nguyện: 4.393 người, đạt 53,71% so với chỉ tiêu); BH thất nghiệp: 91.386 người, đạt 98,66% kế hoạch năm; BHYT: 1.636.238 người, đạt tỷ lệ bao phủ 81,86% dân số. Tổng số thu là 2.535.358 triệu đồng, đạt 85,26% kế hoạch ước thực hiện năm 2018 đạt 100% chỉ tiêu. Tổng số nợ BHXH bằng 76.029 triệu đồng, chiếm 2,84% chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao.

BHXH tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 100% (104.322 sổ BHXH); công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đạt 100% kế hoạch (tại thời điểm 31/3/2018).

Tính đến 31/10/2018, thực hiện giải quyết, chi trả chế độ BHXH cho 40.092 lượt người, với tổng số tiền 516.940 triệu đồng; tăng 1.387 lượt người so cùng kỳ. Sử dụng quỹ Ốm đau, thai sản cả tỉnh năm 2018 chiếm tỷ lệ 57%; quỹ Bảo hiểm thất nghiệp là 140% (do số hồ sơ chi trả cho người lao động đóng ngoài tỉnh chiếm 64%). Số lượt người KCB BHYT là 3.806.888 lượt người.

Công tác thông tin, truyền thông được triển khai đồng bộ từ tỉnh đến huyện: Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan, Hội, đoàn thể tổ chức đối thoại với nhân dân và người lao động về chính sách BHXH, BHYT tại các Doanh nghiệp và các địa bàn dân cư. Duy trì phối hợp thực hiện tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT, cấp phát thẻ BHYT, in sổ BHXH (tham gia BHXH tự nguyện) lưu động tại khu dân cư trên địa bàn: Tính đến 18/11/2018, tổ chức được 446 cuộc, phát hành 44.504 thẻ BHYT (tham gia mới 18.897 thẻ, đáo hạn 25.607 thẻ), cấp đổi 3.052 thẻ BHYT; phát triển mới được255 người tham gia BHXH tự nguyện; thu hút 38.751 người tham dự. Phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tổng cộng được 48 cuộc; vận động được 3.602 người tham gia BHYT (tham gia mới 1.327 thẻ, đáo hạn 2.275 thẻ).

Hệ thống dữ liệu được cập nhật, nâng cấp thường xuyên; quản lý an toàn dữ liệu; kết nối liên thông, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và giao dịch điện tử; đảm bảo quản lý, điều hành và thực hiện giải quyết hồ sơ; tăng cường thực hiện hệ thống giao dịch điện tử đối với các thủ tục giải quyết chế độ ngắn hạn; thực hiện giám sát, theo dõi giải quyết ngay những vướng mắc phát sinh; kịp thời chấn chỉnh tất cả các hoạt động nghiệp vụ; bảo đảm thực hiện đầy đủ, an toàn và kịp thời đến đối tượng trong công tác chi trả, giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; xây dựng nội bộ thống nhất, đoàn kết và triển khai kịp thời nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố trao đổi thảo luận về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn để từ đó đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí nhấn mạnh, từ nay đến cuối năm 2018, toàn Ngành tăng cường thực hiện hệ thống các giải pháp, tập trung mọi nguồn lực phát triển các nhóm đối tượng hộ gia đình, học sinh, sinh viên; chú ý vận động nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện; giám sát trực tiếp những địa bàn có chỉ tiêu thu, tỷ lệ độ bao phủ BHYT còn thấp; đôn đốc, đối chiếu thu và xử lý nợ BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ theo chỉ tiêu được giao (2,02%); tăng cường thực hiện giám định điện tử tại tất cả các cơ sở KCB BHYT, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý; phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực, chủ động, nỗ lực và triển khai các biện pháp hoàn thành hệ thống chỉ tiêu dự toán được Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao./.

Bích Thúy

 

 

 

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
2 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
3 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
4 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
5 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
6 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
7 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
8 Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
9 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
10 Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo