BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

BHXH tỉnh tăng cường công tác đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

Ngày đăng: 05/12/2018. Lượt xem: 122
Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang vừa ban hành Công văn số 1310/BHXH-QLT ngày 04/12/2018 về việc đốc thu, giảm nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018 nhằm thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu được giao năm 2018.

Quang cảnh buổi họp triển khai nhiệm vụ cuối năm

Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang là 2.717.494 triệu đồng, đạt 91,39% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% cận nghèo năm 2017 chỉ có 03 huyện thu được là Chợ Mới, Châu Phú và Phú Tân.

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố phải chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Kho bạc Nhà nước làm tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xử lý nợ tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, phải thu dứt điểm kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng trước ngày 14/12/2018.

Phân công Lãnh đạo trực tiếp làm việc với các đơn vị có số nợ cao để nắm tình hình, tăng cường công tác đốc thu, giảm nợ đọng. Tính toán lại các nguồn thu, báo cáo kịp thời Bảo hiểm xã hội tỉnh những trường hợp khó khăn, vướng mắc, các nguồn thu làm ảnh hưởng đến hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán cập nhật chứng từ nộp tiền của đơn vị kịp thời vào Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST). Ngoài ra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan khẩn trưởng thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trước ngày 24/12/2018./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Kế hoạch số 71-KH/TU ngày 25/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về cải cách chính sách BHXH.
2 Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
3 V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.
4 Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.
5 Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.
6 Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
7 Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
8 Nghị định 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
9 Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng.
10 Quyết định số 1380/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo