BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • HOẠT ĐỘNG BHXH TỈNH

BHXH tỉnh tăng cường công tác đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2018

Ngày đăng: 05/12/2018. Lượt xem: 24

Quang cảnh buổi họp triển khai nhiệm vụ cuối năm

Tính đến ngày 30/11/2018, tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang là 2.717.494 triệu đồng, đạt 91,39% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Trong đó, kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% cận nghèo năm 2017 chỉ có 03 huyện thu được là Chợ Mới, Châu Phú và Phú Tân.

Để hoàn thành các chỉ tiêu thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2018, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố phải chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội, Kho bạc Nhà nước làm tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố xử lý nợ tại các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn. Đặc biệt, phải thu dứt điểm kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng trước ngày 14/12/2018.

Phân công Lãnh đạo trực tiếp làm việc với các đơn vị có số nợ cao để nắm tình hình, tăng cường công tác đốc thu, giảm nợ đọng. Tính toán lại các nguồn thu, báo cáo kịp thời Bảo hiểm xã hội tỉnh những trường hợp khó khăn, vướng mắc, các nguồn thu làm ảnh hưởng đến hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo bộ phận kế toán cập nhật chứng từ nộp tiền của đơn vị kịp thời vào Hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST). Ngoài ra, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan khẩn trưởng thực hiện, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu trước ngày 24/12/2018./.

Bích Thúy

Tin bài liên quan

VĂN BẢN MỚI
1 Thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Công ty TNHH MTV TM XNK Hồng Nhân.
2 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty Cổ phần TBS An Giang.
3 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Xây dựng An Hưng, Long Xuyên, An Giang.
4 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Quốc Anh, Châu Thành, An Giang.
5 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Nguyên Phương, tỉnh An Giang.
6 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Xây dựng và Dịch vụ Toàn Phú, tỉnh An Giang.
7 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH Thanh Ngân, tỉnh An Giang.
8 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Thương mại Dịch vụ Thanh Thiên, tỉnh An Giang.
9 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Công ty TNHH MTV Thủy sản Khang Thịnh Phát, tỉnh An Giang.
10 Kết luận thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Doanh nghiệp tư nhân Hồng Phi, tỉnh An Giang.
Xem thêm
jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo