Chào mừng bạn đến với website Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh An Giang ◘ Đường dây nóng - Điện thoại: 0296.3912.456 - Email: duongdaynongbhxhag@gmail.com
CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Tổng lượt truy cập: 4752902
  • Đang online: 3
VĂN BẢN > QUYẾT ĐỊNH
Tìm theo tiêu chí
Loại văn bản Lĩnh vực
CQ ban hành Năm ban hành
Từ khóa Tìm theo Số ký hiệu văn bản Trích yếu
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
(Click vào link dưới để xem chi tiết)
889/QĐ-BHXH 16/07/2018 Quyết định số 889/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc trong hệ thống BHXH Việt Nam.
772/QĐ-BHXH 15/06/2018 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực thu BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ, bệnh ghề nghiệp; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
84/QĐ-BHXH 16/03/2018 Quyết định số 84/QĐ-BHXH ngày 16/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ hỗ trợ Đại lý thu và Doanh nghiệp trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
271/QĐ-BHXH 21/11/2017 Quyết định số 271/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử và bộ công cụ quản lý thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
269/QĐ-BHXH 21/11/2017 Quyết định số 269/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ chỉ đạo, Tổ thẩm định, Tổ nhập liệu rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
268/QĐ-BHXH 21/11/2017 Quyết định số 268/QĐ-BHXH ngày 21/11/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
230/QĐ-BHXH 13/09/2017 Quyết định số 230/QĐ-BHXH ngày 13/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang vệ việc ban hành quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN tại BHXH tỉnh An Giang.
224/QĐ-BHXH 12/09/2017 Quyết định số 224/QĐ-BHXH ngày 12/9/2017 của Giám đốc BHXH tỉnh An Giang về việc ban hành Quy trình sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/QĐ-BHXH ngày 28/4/2017 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
1306/QĐ-BHXH 31/07/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu, trách nhiệm và chế độ quản lý của các Tổ nghiệp vụ thuộc BHXH huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
838/QĐ-BHXH 29/05/2017 Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
816/QĐ-BHXH 23/05/2017 Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
595/QĐ-BHXH 14/04/2017 Quyết định về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế
1063/QĐ-BHXH 29/08/2016 Quyết định về việc ban hành quy định đối tượng tham gia BHYT được đăng ký KCB ban đầu, quy định tuyến KCB và chuyển tuyến KCB BHYT.
1007/QĐ-SLĐTBXH 18/05/2016 về việc bảo lưu số tháng lẻ chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp
636/QĐ-BHXH 22/04/2016 V/v ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
44/QĐ-BHXH 16/02/2016 Ban hành Quy định về quy trình giao dịch điện tử trong việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
242/QĐ-BHXH 10/11/2015 Thành lập Tổ hỗ trợ lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế và phần mềm Hệ thống quản lý bảo hiểm y tế theo hộ gia đình
1133/QĐ-BHXH 16/10/2015 V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
1035/QĐ-BHXH 01/10/2015 Ban hành quy định mẫu sổ bảo hiểm xã hội
212/QĐ-BHXH 30/09/2015 Sửa đổi, bổ sung Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 331/QĐ-BHXH ngày 31/12/2014 của Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
1>>> Đến trang
VĂN BẢN BHXH VIỆT NAM
VĂN BẢN UBND TỈNH
VĂN BẢN BHXH TỈNH
Lên đầu trang