BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • GIỚI THIỆU > DANH MỤC

Danh mục số điện thoại liên hệ


STT

Nội dung

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Tổ chỉ đạo triển khai quy trình nghiệp vụ, giao dịch điện tử

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hồ Ngọc Thơ

 Trưởng phòng QL Thu

0888.938.393

 

 Dương Văn Luyên

 Trưởng phòng Công nghệ TT

0918.958.672

 

2

Tổ hỗ trợ Đại lý thu và Doanh nghiệp

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hà Dựng Chí

 Trưởng phòng Khai thác Thu nợ

0919.053.453

 

3

Tổ hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động rà soát và bàn giao sổ 
BHXH cho người lao động

 Nguyễn Thị Tím

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0918.930.043

 

 Hồ Ngọc Thơ

 Trưởng phòng QL Thu

0888.938.393

 

4

Tổ xử lý thông tin, hướng dẫn triển khai Luật Sửa đổi bổ sung
 một số điều của Luật BHYT

 Diệp Thành Bu

 Phó Giám đốc BHXH tỉnh

0374.74.66.57

 

 Phòng Giám định BHYT

02963.855.822

 

 Phòng Quản lý thu

02963.980.800

 

5

Số điện thoại đường dây nóng của BHXH tỉnh An Giang

 Phòng Tổ chức cán bộ

02963.912.456

 

6

Tiếp nhận đơn thư của bạn đọc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Ban Biên tập Website

 

ttkt@angiang.vss.gov.vn

7

Gửi tin bài cộng tác về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

 Ban Biên tập Website

 

thuyntb@angiang.vss.gov.vn

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo