BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > CÔNG VĂN
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số: 1231/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 03/10/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 852/BHXH-QLT
V/v phát động tham gia Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 11/07/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: Số: 709 /BHXH-QLT
Về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của chính phủ

Ngày ban hành: 07/06/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: Số: 405/BHXH-CNTT
Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.

Ngày ban hành: 08/04/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 296/BHXH-CNTT
V/v hướng dẫn tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 18/03/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 15/BHXH-CNTT
V/v hướng dẫn đăng ký cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 03/01/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1403/BHXH-QLT
Công văn số 1403/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP để đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 20/12/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1402/BHXH-QLT
Công văn số 1402/BHXH-QLT ngày 20/12/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017.

Ngày ban hành: 20/12/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1238/BHXH-CĐBHXH
Công văn số 1238/BHXH-CĐBHXH ngày 19/11/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 19/11/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 841/BHXH-TN&TKQTTHC
Công văn số 841/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 02/8/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục, theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH.

Ngày ban hành: 02/08/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 593/BHXH-GĐBHYT
Công văn số 593/BHXH-GĐBHYT ngày 06/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc tăng cường công tác giám định bảo hiểm y tế năm 2018.

Ngày ban hành: 06/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 588/BHXH-QLT
Công văn số 588/BHXH-QLT ngày 05/6/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định số 72/2018/NĐ-CP.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 523/BHXH-VP
V/v cấp và sử dụng phôi Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Ngày ban hành: 21/05/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 469/BHXH-CĐBHXH
V/v Lập hồ sơ và chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Ngày ban hành: 03/05/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 425/BHXH-QLT
V/v gửi thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN qua địa chỉ email

Ngày ban hành: 19/04/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 358/BHXH-QLT
Công văn số 358/BHXH-QLT ngày 10/4/2018 của BHXH tỉnh An Giang về mức chi thù lao cho Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2018.

Ngày ban hành: 10/04/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 224/UBND-KTN
Công văn số 224/UBND-KTN ngày 01/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018.

Ngày ban hành: 13/03/2018

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 259/BHXH-CST
Công văn số 259/BHXH-CST ngày 12/3/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu hồi thẻ BHYT đối với cán bộ công an nhân dân xuất ngũ.

Ngày ban hành: 12/03/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 153/BHXH-CNTT
Công văn số 153/BHXH-CNTT ngày 06/02/2018 của BHXH tỉnh An Giang về việc bổ sung hàm tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Ngày ban hành: 06/02/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 127/BHXH-CĐBHXH
Công văn số 127/BHXH-CĐBHXH của BHXH tỉnh An Giang về việc thông báo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH không còn giá trị sử dụng.

Ngày ban hành: 29/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 19/TB-BHXH
Về việc thay đổi địa chỉ truy cập trang thông tin điện tử

Ngày ban hành: 08/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1416/BHXH-CĐBHXH
Về việc giao dịch điện tử đối với thủ tục giải quyết hưởng chế độ ngắn hạn

Ngày ban hành: 29/12/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1338/BHXH-QLT
Công văn số 1338/BHXH-QLT ngày 14/12/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc mức lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2018.

Ngày ban hành: 14/12/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2513/SLĐTBXH-BTXH
V/v hưởng ứng cuộc vận động nhắn tin ủng hộ Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngày ban hành: 07/12/2017

CQ ban hành: Sở lao động - Thương binh và Xã hội

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4450/BHXH-CSYT
Công văn số 4450/BHXH-CSYT ngày 10/10/2017 của BHXH Việt Nam về việc chuyển tuyến KCB BHYT giữa các địa bàn giáp ranh 2 tỉnh.

Ngày ban hành: 10/10/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 944/BHXH-GĐBHYT
Công văn số 944/BHXH-GĐBHYT ngày 08/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc chuyển tuyến KCB BHYT.

Ngày ban hành: 08/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 921/BHXH-QLT
Công văn số 921/BHXH-QLT ngày 01/9/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN, BH.TNLĐ - BNN theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Ngày ban hành: 01/09/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 916/BHXH-TN&TKQTTHC
Công văn số 916/BHXH-TN&TKQTTHC ngày 31/8/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hồ sơ theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH.

Ngày ban hành: 31/08/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 585/BHXH-QLT
Công văn số 585/BHXH-QLT ngày 09/6/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thu BHXH, BHYT, BHTN theo lương cơ sở mới.

Ngày ban hành: 09/06/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 546/BHXH-QLT
Công văn số 546/BHXH-QLT ngày 30/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thực hiện mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Ngày ban hành: 30/05/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1366/BHXH-VP
Công văn số 1366/BHXH-VP ngày 19/4/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc triển khai tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình.

Ngày ban hành: 19/04/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 318/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v gửi hồ sơ, nhận kết quả thủ tuc hành chính BHXH, BHYT, BHTN qua dịch vụ bưu chính.

Ngày ban hành: 30/03/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 01-DTTS-ĐGXH
Khung lập kế hoạch Dân tộc thiểu số và Đánh giá tác động xã hội phục vụ Dự án Hiện đại hóa BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 17/02/2017

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 73/BHXH-CST
V/v rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 20/01/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1726/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

Ngày ban hành: 20/12/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4666/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn về mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 21/11/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1530/BHXH-QLT
V/v phát hành thẻ BHYT năm 2017

Ngày ban hành: 15/11/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 531/CNTT-PM
V/v bổ sung thông tin các đơn vị I-VAN trên website của BHXH các tỉnh, thành phố

Ngày ban hành: 05/10/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1167/BHXH-CST
V/v thu hồi thẻ BHYT khi người lao động ngừng tham gia

Ngày ban hành: 01/09/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1162/BHXH-CĐBHXH
V/v giải quyết hưởng BHXH theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng

Ngày ban hành: 31/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1159/BHXH-GĐBHYT
V/v thu hồi thẻ BHYT và kiểm soát thông tuyến

Ngày ban hành: 31/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3220/BHXH-CSXH
V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP và giải quyết hưởng các chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2016

Ngày ban hành: 24/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1102/BHXH-CĐBHXH
V/v sử dụng Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 18/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1101/BHXH-CĐBHXH
V/v thủ tục hồ sơ hưởng BHXH

Ngày ban hành: 18/08/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 776/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v sửa đổi, bổ sung thủ tục, hồ sơ hưởng các chế độ BHXH

Ngày ban hành: 10/06/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 746/BHXH-QLT
V/v thực hiện mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP

Ngày ban hành: 06/06/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 560/BHXH-CST
V/v cung cấp thông tin Kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu C13-TS) năm 2015 cho người lao động

Ngày ban hành: 09/05/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 305/BHXH-TN&TKQTTHC
V/v thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT

Ngày ban hành: 21/03/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 250/BHXH-QLT
V/v thông báo mức lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 08/03/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 212/BHXH-QLT
V/v điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 29/02/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 67/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 63/2015/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày ban hành: 07/01/2016

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5435/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo Luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016

Ngày ban hành: 31/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5424/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH

Ngày ban hành: 31/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1575/BHXH-CST
V/v giao sổ BHXH cho người lao động

Ngày ban hành: 29/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5167/BHXH-TT
V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015-2016

Ngày ban hành: 21/12/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1523/BHXH-CNTT
V/v triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 21/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1472/BHXH-CNTT
V/v thông báo trang tra cứu thông tin

Ngày ban hành: 11/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1447/BHXH-THU
V/v hướng dẫn mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với DN nhà nước

Ngày ban hành: 09/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1364/BHXH-CNTT
V/v chuyển đổi địa chỉ Cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Ngày ban hành: 02/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1347/BHXH-THU
V/v áp dụng các mẫu biểu thu BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2016

Ngày ban hành: 01/12/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1318/BHXH-THU
V/v áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 122/2015/NĐ-CP để nộp BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 24/11/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4239/BHXH-CSYT
V/v tổ chức thực hiện đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh

Ngày ban hành: 12/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1257/BHXH-THU
V/v phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2016

Ngày ban hành: 11/11/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4424/BHXH-ST
Về việc hướng dẫn bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 06/11/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1101/BHXH-TNHS
V/v thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Ngày ban hành: 13/10/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1095/BHXH-TNHS
V/v tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính giao dịch điện tử và dịch vụ bưu chính

Ngày ban hành: 12/10/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1030/BHXH-TNHS
V/v thay đổi thủ tục hành chính

Ngày ban hành: 30/09/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3689/BHXH-BT
V/v thực hiện giảm trừ mức đóng cho người tham gia BHYT theo hộ gia đình

Ngày ban hành: 25/09/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 954/BHXH-THU
V/v hướng dẫn bổ sung BHYT học sinh, sinh viên năm 2015 - 2016

Ngày ban hành: 15/09/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 886/BHXH-TNHS
V/v giao dịch hồ sơ qua bưu điện

Ngày ban hành: 27/08/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3710/BHXH-BT
V/v lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT

Ngày ban hành: 24/08/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 827/BHXH-TNHS
V/v triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet

Ngày ban hành: 11/08/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2538/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP

Ngày ban hành: 10/07/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2085/BHXH-BT
V/v đơn giản thủ tục tham gia BHYT hộ gia đình

Ngày ban hành: 08/06/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2069/TL-BHXH
Thể lệ cuộc thi Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 08/06/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 769/UBND-VX
V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành: 02/06/2015

CQ ban hành: UBND tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1699/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn giải quyết hưởng trợ cấp theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010

Ngày ban hành: 11/05/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 777/BHXH-BT
V/v hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT

Ngày ban hành: 12/03/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 231/BHXH-CĐBHXH
V/v cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 11/03/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 225/BHXH-THU
V/v trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày ban hành: 10/03/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 538/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH

Ngày ban hành: 14/02/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 537/BHXH-CSXH
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015

Ngày ban hành: 14/02/2015

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 172/BHXH-THU
V/v thông báo mức lãi suất tính lãi chậm nộp BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 11/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 144/BHXH-CĐBHXH
V/v giải quyết hưởng BHXH theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng

Ngày ban hành: 05/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 116/BHXH-CDBHXH
V/v cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 29/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 98/BHXH-THU
V/v thu BHYT hộ gia đình năm 2015

Ngày ban hành: 26/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 59/BHXH-CĐBHXH
V/v thanh quyết toán chế độ BHXH ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe

Ngày ban hành: 16/01/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1419/BHXH-CST
V/v đăng ký tham gia BHYT học sinh, sinh viên

Ngày ban hành: 31/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1406/BHXH-THU
V/v áp dụng lương tối thiểu vùng theo Nghị định số 103/2014/NĐ-CP để nộp BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 31/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 5362/BHXH-TT
V/v tuyên truyền sử dụng thẻ BHYT và Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo mẫu mới

Ngày ban hành: 29/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4996/BHXH-CSYT
V/v hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung

Ngày ban hành: 17/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1330/BHXH-GĐBHYT
V/v thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT

Ngày ban hành: 12/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1329/BHXH-TNHS
V/v tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua hệ thống Bưu điện

Ngày ban hành: 12/12/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 4653/BHXH-TCKT
V/v hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe

Ngày ban hành: 01/12/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1263/BHXH-CDBHXH
V/v thanh toán chế độ BHXH ngắn hạn cho người lao động tại đơn vị

Ngày ban hành: 28/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1206/BHXH-CĐBHXH
V/v thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 14/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1199/BHXH-THU
V/v phát hành thẻ bảo hiểm y tế năm 2015

Ngày ban hành: 13/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1168/BHXH-CST
V/v nộp sổ BHXH do người lao động nghỉ việc không nhận sổ

Ngày ban hành: 04/11/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1131/BHXH-GĐBHYT
V/v thông báo cơ sở KCB BHYT đăng ký KCB ban đầu năm 2015

Ngày ban hành: 22/10/2014

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 3789/BHXH-CSXH
V/v mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

Ngày ban hành: 07/10/2014

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo