BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

  • VĂN BẢN > THÔNG BÁO
 
  
  • DANH SÁCH VĂN BẢN
Số ký hiệu: Số: 712/TB-BHXH
Thông báo về việc thay đổi và nhận Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hàng tháng

Ngày ban hành: 10/06/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 42/TB-BHXH
Thông báo số 42/TB-BHXH ngày 09/01/2019 về lãi suất chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Ngày ban hành: 09/01/2019

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 530/KL-BHXH
Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 529/KL-BHXH
Kết luận thanh tra về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc quản lý sổ BHXH, chi chế độ BHXH ngắn hạn tại các đơn vị sử dụng lao động trong tỉnh An Giang.

Ngày ban hành: 05/06/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 72/BHXH-QLT
Thông số 72/BHXH-QLT ngày 16/01/2018 của BHXH tỉnh An Giang về lãi suất chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 16/01/2018

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 914/TB-BHXH
Thông báo về việc thay đổi một số nội dung trong công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

Ngày ban hành: 31/08/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 568/TB-BHXH
Thông báo về việc thực hiện trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử công vụ.

Ngày ban hành: 05/06/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 505/TB-BHXH
Thông báo số 505/TB-BHXH ngày 23/5/2017 của BHXH tỉnh An Giang về việc thành lập Tổ Hỗ trợ đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.

Ngày ban hành: 23/05/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 176/TB-BHXH
Thông báo lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT.

Ngày ban hành: 22/02/2017

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1678/TB-BHXH
Thông báo về việc gửi kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Ngày ban hành: 14/12/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1525/TB-BHXH
Thông báo về việc thành lập Tổ hỗ trợ doanh nghiệp.

Ngày ban hành: 14/11/2016

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 127/TB-BHXH
Thông báo số điện thoại đường dây nóng Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 02/02/2015

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 1129/BHXH-THU
V/v điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội

Ngày ban hành: 01/11/2013

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 767/TB-BHXH
Về việc thiết lập Đường dây nóng của BHXH tỉnh An Giang

Ngày ban hành: 02/08/2013

CQ ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Xem chi tiết văn bản

Số ký hiệu: 2561/TB-HĐTD
Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức Ngành Bảo hiểm xã hội năm 2013

Ngày ban hành: 10/07/2013

CQ ban hành: BHXH Việt Nam

Xem chi tiết văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo