BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

Số ký hiệu: Số: 405/BHXH-CNTT

Trích yếu: Về việc cấp bổ sung tài khoản cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hường BHXH.

Loại văn bản: Công văn

Cơ quan ban hành: BHXH tỉnh An Giang

Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội

Tệp đính kèm:

CV_BO SUNG TK CAP GCN NGHI VIEC HUONG BHXH_CV_292_CNTT-PM-R.pdf (654 KB)

PL_HUONG DAN RESET MAT KHAU TAI KHOAN CON CUA CS KCB.pdf (717 KB)

Ngày ban hành: 08/04/2019

Người ký: Vũ Hoàng Cương

Nội dung văn bản

jQuery TopButton: Back To Top Plugin Demo